RE:START

 • Program RE:START představuje otevřený a veřejně diskutovaný proces restrukturalizace Moravskoslezského, Ústeckého a Karlovarského kraje se zapojením stovek místních aktérů,
 • Tyto kraje požádaly v roce 2015 Úřad vlády o finanční a systémovou podporu, která pomůže restartovat ekonomiku těchto regionů.
 • Vláda rozhodla usnesením č. 826 ze dne 19. října 2015 o hospodářské restrukturalizaci Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje.
 • Úřad zmocněnce vlády pro restrukturalizaci krajů Jiřího Ciencialy následně navrhl a zpracoval Strategii hospodářské restrukturalizace RE:START, pole níž může vláda a regiony společně postupovat.
 • Program RE:START je řízen z úrovně vlády a podléhá pravidelnému vyhodnocování a aktualizaci reagující na socioekonomický vývoj v dotčených krajích
 • Tento systém je pozitivně hodnocen také Evropskou komisí, která průběh naplňování programu RE:START monitoruje a podporuje v rámci aktivit Platformy pro uhelné regiony v transformaci, která vznikla koncem roku 2017. Úřad vládního zmocněnce pro restrukturalizaci byl jedním z iniciátorů přistoupení ČR k této platformě.
  Více: https://ec.europa.eu/energy/topics/oil-gas-and-coal/eu-coal-regions_en?redir=1
 • Od 1. ledna 2019 vstoupily v platnost nové implementační zásady. Koordinační role programu byla přenesena na Ministerstvo pro místní rozvoj, v jehož rámci byl zřízen Národní výkonný tým RE:START.
 • Bylo posíleno zapojení jednotlivých krajů prostřednictvím Regionální stálé konference.
  Více: https://www.msk.cz/cz/rozvoj_kraje/regionalni-stala-konference-moravskoslezskeho-kraje-53320/
 • Cílem nové implementační struktury je zachovat centrálně koordinovaný postup, ale maximalizovat absorpční kapacitu v území a posílit individuální přístup k jednotlivým regionům.
 • Více detailů naleznete na stránkách RE:START https://restartregionu.cz/

Kontakt: