TRIPARTITA

Rada hospodářské a sociální dohody Moravskoslezského kraje je společným dobrovolným dohadovacím a iniciativním orgánem veřejné správy, zaměstnavatelů a odborů pro tripartitní vyjednávání. Jejím hlavním cílem je dosáhnout shody v zásadních otázkách hospodářského a sociálního rozvoje Moravskoslezského kraje. Rada hospodářské a sociální dohody Moravskoslezského kraje projednává, konzultuje, navrhuje a prosazuje řešení rozvoje ekonomiky a zvyšování životní úrovně občanů. Přitom se zaměřuje především na nejdůležitější problémy, které jsou předmětem společného zájmu jednotlivých partnerů.

Členové Rady hospodářské a sociální dohody Moravskoslezkého kraje

Jméno funkce
Vládní zmocněnec Cienciala Jiří vládní zmocněnec Jiří Cienciala, předseda
Moravskoslezský kraj Ivo Vondrák hejtman kraje, čestný předseda
  Jakub Unucka náměstek hejtmana kraje, místopředseda
  Stanislav Folwarczny náměstek hejtmana kraje
  Jiří Navrátil náměstek hejtmana kraje
  Radomíra Vlčková členka rady kraje
  Tomáš Kotyza ředitel KÚ MSK
Zaměstnavatelé Jan Březina předseda KHK MSK,  místopředseda
  Jan Rafaj viceprezident Svazu průmyslu a dopravy ČR,
  Pavel Bartoš prezident Sdružení pro rozvoj MSK,
  Jan Světlík (Vítkovice a.s.) prezident Národního strojírenského klastru,
  Radim Tabášek (OKD) zaměstnavatelský svaz důlního a naftového průmyslu
  Jan Czudek (TŽ) ocelářsá unie
Odbory Dagmar Bobková Regelová předsedkyně RROS ČMKOS MSK,  místopředseda
  Martin Štefek RROS ČMKOS MSK
  Andrea Drexlerová RROS ČMKOS MSK
  Luděk Lúčan RROS ČMKOS MSK
  Michal Gruner RROS ČMKOS MSK
  Pavel Konečný RROS ČMKOS MSK
Tajemník Eva Spasovová  

Kontakt na tajemníka:

  • mobil 723557070