Česko-Polská Obchodní Komora

Česko-Polská Obchodní Komora byla založena 10.2.1999 podle zákona  č. 42/1980 Sb., § 49 o hospodářských stycích se zahraničím a její činnost byla schválena tehdejším ministrem průmyslu a obchodu Doc. Ing. Miroslavem Grégrem.

Obchodní komora ve své hlavní činnosti zajišťuje pro své členy informace nutné pro jejich hospodářskou činnost v České republice a v Polsku včetně prezentace a reklamy na území České republiky a Polska.

Členem Komory se může stát každý podnikatel, který se ztotožní s vizemi komory. Bližší informace naleznete na stránce: http://www.opolsku.cz/

Doc. Ing. Jiří Cieńciała, CSc. 
Funkce: předseda představenstva

JAN KAZIMIERZ ŻUREK
Funkce: místopředseda představenstva

Členové představenstva:
Ing. DAGMAR PONECHALOVÁ
GUSTAV KOTAJNY
MIECZYSŁAW KLIŚ
LUKÁŠ KRESAČ
Ing. ROMAN BURYJAN

Kontakt:

Česko-polská obchodní komora
ul. Janáčkova 10
702 00 Ostrava

Tel. +420 596 612 230
Email: sekretariat@opolsku.cz